Välkommen till

Umeå Entreprenad AB

Umeå Entreprenad AB startade 2004 och är idag en väletablerad och uppskattad aktör när det gäller mark- och anläggningsarbete. Vårt helhetsengagemang i både små och stora projekt skapar vinning för alla inblandade och i alla led i byggprocessen.

Vår styrka är vår personal och deras förmåga att utföra uppdrag med affärsmässighet, arbetsglädje och yrkesstolthet i samarbete med våra underleverantörer och samarbetspartners.

I koncernen ingår även bolagen UE Fastigheter i Umeå AB, Umeå Entreprenad Maskin AB och Umeå Makadam AB och genom dessa kan vi jämna ut verksamheten över året och få ett stabilt team året runt.

Totalt har Umeå Entreprenad AB ett 60-tal anställda och omsatte 2020 ca 125 milj. kronor.

Credit report

Följ med oss bakom kulisserna