Välkommen till

Umeå Entreprenad AB

Umeå Entreprenad AB startade 2004 och är idag en väletablerad och uppskattad aktör när det gäller mark- och anläggningsarbete. Vårt helhetsengagemang i både små och stora projekt skapar vinning för alla inblandade och i alla led i byggprocessen.

Vår styrka är vår personal och deras förmåga att utföra uppdrag med affärsmässighet, arbetsglädje och yrkesstolthet i samarbete med våra underleverantörer och samarbetspartners.

Totalt har Umeå Entreprenad AB ett 50-tal anställda och omsatte 2022 ca 160 miljoner kronor.

Vi ingår i koncernen Infralogistic tillsammans med ett 20-tal bolag över hela landet.