Läs mer om våra tjänster
och vad ni kan få tillgång till
i ett samarbete med oss

Markexploatering och grundläggning
för bostäder och industri

Oavsett om du planerar för en ny bostadsbyggnad eller en industriell anläggning,
är vi här för att göra processen smidig och resurseffektiv.
Vi strävar alltid efter att inte bara uppfylla, utan även överträffa våra kunders förväntningar.

Genom att hålla en nära dialog med dig som kund säkerställer vi att varje projekt är skräddarsytt
för att passa behov och visioner. Dessutom är vi fast beslutna att driva våra gemensamma projekt
med hänsyn till miljön och omgivande samhället, vilket säkerställer hållbara resultat som varar över tid.

Vi har expertisen och resurserna för att säkerställa en stabil grund för dina visioner!

En bredd av tjänster

Vi är specialister på att förvandla idéer till verklighet. Hos oss hittar du en bredd av tjänster och du kan känna dig trygg oavsett projektets omfattning.

Kontakta oss idag för att börja förverkliga ditt projekt!

Grundläggning för
industri och bostäder

Vi kan hjälpa er med hela processen, från första schakt till sista plantan.

  • Schakt: för att förbereda marken inför olika typer av projekt. Vi tar också hand om massorna.
  • VA-arbeten: Oavsett om det är nybyggnation eller reparation/ombyggnation, är vi här för att hantera alla dina VA-behov med precision.
  • Grundläggningar: Från små villagrunder till större grunder för industri- och hallbyggnader.
  • Gator och vägar: bygga och underhålla gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringsytor för att göra din omgivning tillgänglig och funktionell.
  • Finplaneringar, lekplatser och utemiljöer: från projektering till färdigställande av grönområden, plattläggningar, murar, dammar och mycket mer.

Trädgårdsanläggning

Vi har en egen trädgårdsavdelning som är utbildade att skapa och ta hand om grönytor och växter.

Vårt engagemang för att skapa attraktiva och välskötta miljöer omfattar även vårt erbjudande för skötsel av utemiljöer. Med vår dedikerade trädgårdsavdelning, som leds av vår kunniga och erfarna trädgårdsmästare, är vi rustade att ta hand om allt från etablering av utemiljöer och grönytor till skötsel av växter på ett professionellt sätt.

Oavsett om det handlar om enstaka insatser för att fräscha upp en utemiljö eller mer omfattande kontrakt för långsiktig skötsel, så är vi här för att hjälpa er att hålla era utemiljöer i toppskick.

Vårt team är väl bevandrade när det gäller att välja rätt växter för rätt plats och att skapa en harmonisk och attraktiv utomhusmiljö. Med deras expertis och vårt engagemang kan ni vara säkra på att era grönområden kommer att vara attraktiva för boenden och under lång tid framöver.

Fjärrvärme och kyla

Vi kan erbjuda allt inom förläggning av fjärrvärme och fjärrkyla.

Våra erfarna team tar hand om nyinstallation, reparation eller löpande underhåll av fjärrvärme- eller fjärrkylanläggningar.

Vi tar hänsyn till markförhållanden, ledningsvägar och eventuella hinder för att säkerställa en smidig installation.

Markexploatering

Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy projekt efter kundens vision.

Vi är gärna med i varje steg av förberedelsen för nya exploateringsprojekt för bostäder eller industriområden.

Genom att tidigt etablera en nära dialog med våra kunder kan vi säkerställa att varje projekt skräddarsys från vårt håll för att passa platsens unika förutsättningar och beställarens specifika behov och visioner.

När vi samarbetar nära redan från planeringsstadiet kan vi ofta hitta smidiga lösningar som sparar både tid och resurser.

Mätteknik

Vi har egna mättekniker som säkerställer kvalitet från början till slut.

Våra mättekniker har en gedigen erfarenhet och kan utföra en rad olika mätningar och analyser för att säkerställa att allt görs enligt högsta standard och i enlighet med era specifika krav och behov.

Oavsett om det handlar om att utföra noggranna markundersökningar innan schakt och förläggning, att övervaka och kontrollera kvaliteten under byggprocessen eller att genomföra avslutande mätningar för att säkerställa att allt är korrekt installerat och fungerar som det ska, kan ni lita på våra mättekniker för att leverera noggranna och pålitliga resultat.

Att ha egna mättekniker i projektet innebär att ni får en smidigare och mer effektiv process, då ni har tillgång till experthjälp från början till slut.

Grävning för fiber
och kraftkabel

Vi har lång erfarenhet av att gräva för kraftkabel och fiber.

Vi strävar efter att minimera störningar och skador, särskilt när vi arbetar i offentliga miljöer och känsliga områden.

Vårt team använder anpassade maskiner för att säkerställa att ingreppet i blir minimalt så vi lägger stor vikt vid att utföra vårt arbete med stor omsorg och precision.

Ni kan lita på att vi levererar professionella och pålitliga tjänster. Kontakta oss idag för att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa er att få en smidig och effektiv installation och minimera påverkan på omgivningen.

Försäljning av
grus och massor

Inom vårt delägda bolag Umeå Makadam med egen bergtäkt strategiskt belägen 18 km söder om Umeå kan vi erbjuda schaktmassor eller grus i olika fraktioner.

Oavsett om du behöver grus för vägbyggen, byggnadsprojekt eller andra ändamål, kan vi leverera de fraktioner du behöver för att slutföra ditt projekt på ett framgångsrikt sätt.

Genom samarbete med kunniga leverantörer kan vi också erbjuda snabb och effektiv leverans av gruset till ditt projekt, vilket sparar dig både tid och besvär.

Rulla till toppen