Vi utför markarbeten inför bygge av 140 hyreslägenheter åt Lerstenen. Vi gör VA och grunder och färdigställer utemiljö med lekplatser