Vi utför markarbeten inför bygge av hyreslägenheter åt Slättö förvaltning och PEAB. VA, grundläggning och Utemiljöer med lekplats.