Vi har utfört markarbeten för nytt kontorshus på Umestans Företagspark. Kontorshuset är 6 våningar högt och har en grund på 3300 m2. Huset är en Miljöbyggnad Guld. Vi har gjort VA, grundläggning och färdigställning av utemiljö med p-ytor.