Fabrik Cinis Fertilizer

Grundläggning och färdigställning för en 30 000 kvm stor fabrik som producerar fosilfritt mineralgödsel på Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik.

Beställare: We Construction på uppdrag av Ciniz Fertilizer.
Samarbete med EAG Rental, EAG Entreprenad, Avfallspartner, Granlunds Grävmaskiner och GMT med flera.

Rulla till toppen