Lasarettsbacken

Uppdrag för 3 bostadshus med över 160 bostäder klart för inflyttning slutet 2024.

Beställare: OF Bygg på uppdrag av Balticgruppen

Rulla till toppen