Bostadsområde Skulptören

Grundjobb och färdigställning för 6 stycken 5-våningshus, parkeringar, carportar och grönytor.

Beställare: Selbergs Entreprenad på uppdrag av OBOS Sverige.

Rulla till toppen