Entreprenader

År Nr Benämning Beställare Beskrivning
2020 400 Vinterväghållning 2020-2024 Mark och Grund/Umeå Kommun Vinterväghållning Gata och GC
2021 332 Kv Fastan Skellefteå Obos Ombyggnation av en väg och VA i Skellefteå
2021 331 Kv Primus Selbergs/Bonava Markarbeten för bostäder
2021 330 Båtsmannen Selbergs/Lerstenen Markarbeten för nytt flervåningshus
2021 329 Hönsfjädern Heimstaden Återställning ytor samt nya cykelhus
2021 328 Västerteg Bostaden/Selbergs Markarbeten för vårdboende och bostäder med P-hus under jord
2021 327 Grunder 2021-2023 Diverse Grundläggning
2021 326 Kv Ventilen Umeå Logistikpark Markarbeten för nybyggnation av kontorshus och däcklager
2021 324 Cytiva OF Bygg Markarbeten för utbyggnader i flera etapper 2021-2025
2021 323 Sandbäcken Bauhaus Fastec Markarbeten för nytt handelsområde
2021 322 Fördelningsstationer Mariehem/Ersboda Omexom/Eitech Markarbeten för nya fördelningsstationer
2021 321 Mötesplats Stöcke Selbergs Entreprenad Markarbeten för ny idrottshall
2021 320 Kv Bark Selbergs Entreprenad Markarbeten för bostäder
2020 318 Dollarstore Rekab/NP3 Markarbeten för nytt hus
2020 317 Industrihus Hörnefors Hind fastigheter Parkering och oljeavskiljare
2020 316 Reservvärme NUS OF Bygg/Region Västerbotten Utbyggnad reservkraftsstation och kanalistaion för omläggning högspänningskabel
2020 315 Orrspelet 1 & 2 JSB/Rikshem Förtätning av bostadsområde på Mariehem. Nybyggnation av 2 lägenhetshus
2020 313 Färjeterminal Holmsund PEAB Utbyggnad av färjeterminalen
2020 312 Tegs Centralskola Umeå Kommun Fastighet/OF Dränering, VA och markarbeten för befintlig skola samt nybyggnad.
2020 310 Demontering fotbollstält Umeå Kommun Demontering fotbollstält på Gammlia
2020 309 Sävar Såg Contractor Contractor Markarbeten för utbyggnad vid Sävar såg
2020 308 Överlast Kv Bark, Tomtebogård Bonava Förarbeten för nytt bostadsområde
2020 307 LSS-boende Ersmark Contractor Markarbeten för LSS-boende
2020 306 PEAB Asfalt PEAB Asfalt Schakt, losshållning, mobilkrossning
2020 305 Umeå Logistikpark Umeå Logistikpark AB Div markarbeten
2020 304 Fjärrkyla Stadshuset Umeå Kommun Fastighet Schakt och förläggning av fjärrkylaledningar
2020 303 Mittel Mittel Markarbeten för nytt invändigt golv
2019 301 Grunder 2020-2022 Diverse Grundläggning
2019 299 Magistern P-hus Selbergs Entr./Bostaden Markarbeten för ett parkeringshus
2019 294 Gasum Ersboda BR Solutions Mark- och betongarbeten för en gastankanläggning
2019 292 Långviken Obos Projektutveckling Markarbete för väg och tomtområde, 8 tomter
2019 291 Bygma Contractor Bygg AB Markarbeten för ny byggnad
2019 288 Opto Skeppsvik, Ostnäs, Ivarsboda Umeå Energi Schakt, förläggning och installation av fiber
2019 287 Opto Berga, Stor- och Lillnabbviken Umeå Energi Schakt, förläggning och installation av fiber
2019 286 Fotbollstält Gammlia Thorengruppen Betongbalk för fotbollstält
2019 284 Pedagogen Umeå Kommun Markarbeten för ny förskola
2019 283 Umenet 2019-2021 Elteleteknik/Umeå Energi Schakt och förläggning av bredbandskanalisation
2019 281 Bergners Bil Fresjöfastigheter 2 AB Mark- och grundarbeten för ny verkstad
2018 278 Fjv Umeå Energi Umeå Energi Schakt och återställning för fjärrvärmekulvert
2018 274 Kv Magne Selbergs/Diös Markarbeten för nytt hotell.
2018 273 Gnejsen Trygghetsboende Heimsdalen/Selbergs Markarbeten för trygghetsboende
2018 268 Opto Norrmjöle, Norrbyn, Rovågern Umeå Energi Schakt, förläggning och installation av fiber
2018 267 Umestan Kontorshus 2 Lerstenen Umestan Markarbeten för nytt kontorshus
2018 266 Norrmejerier Ostlager Norrmejerier Markarbeten för nytt kyllager
2018 265 Sörmjöle 2:190 OBOS Vägar och VA för nytt tomtområde, 17 villatomter
2018 262 Div. Obos Sundsvall OBOS Markarbeten för nya bostadsprojekt
2017 260 Tjälamark OBOS Mark Markarbeten för nytt bostadsområde
2017 257 Läroverket 1, Östra Umeå Kommun/Rekab Markarbeten runt renovering av Fridhemsgymnasiet
2017 255 Förskolan Rosendal Mården Umeå Kommun Markarbeten för ny förskola
2017 254 Hus 29 OF Bygg VLL/OF Bygg Markarbeten för ny byggnad vid NUS i samarbete OF och VLL
2017 252 Stöcksjö Myresjöhus Myresjöhus 2 nya villaområden med ca 75 tomter
2017 250 Umeå Glas Umeå Glas Markarbeten för två industrihus
2016  240  Umedalen Brf Växthuset  Myresjöhus  Grundläggning för hus, markarbeten VA och vägar 
2016  239  Kv Mården  Selbergs Entreprenad AB  Markarbeten för hyreslägenheter 
2016 233 Korskyrkan OF Bygg  Nybyggnation av lägenheter och kyrkolokal 
2015 212 Glaset Myresjöhus Nytt tomtområde åt myresjöhus
2010 118 Stöcksjö, Solviken Myresjöhus Nytt bostadsområde