Vi stöttar barn och ungdomar i deras idrottande eller andra aktiviteter!

Vi har också varit med och startat upp en stiftelse som delar ut medel för att motverka utanförskap, utsatthet och fattigdom i Umeå med omnejd

Vi sponsrar idrott och annat föreningsliv eller aktiviteter för att vi vill ge tillbaka till samhället och skapa förutsättningar för alla att hitta en glädje i ett engagemang och en positiv riktning i livet. Det kan handla om idrott men även kulturverksamhet eller andra sociala projekt och initiativ.

Sponsring av idrott och aktiviteter

Vi sponsrar idrottslag för både ungdomar och elit. Det kan handla om anställdas barn och ungdomar i deras idrottande och vi har också valt att stötta många av Umeås elitlag i till exempel ishockey, fotboll, innebandy och volleyboll. Det är ett sätt för oss att ge tillbaka till vår stad och vårt fantastiskt idrottsrika Umeå och att få möjlighet att stärka vårt varumärke och sprida kunskap om oss till fler.

Söker du medel till ditt idrottslag eller annan aktivitet? Vi tar beslut om vilka vi stöttar utifrån årets budget i maj och i oktober. Välkommen att skicka in din förfrågan!

Näringslivets insamlingsstiftelse, NISIU

Vi har också varit initiativtagare till och grundat en stiftelse, Näringslivets insamlingsstiftelse NISIU, vars syfte är att samla in och dela ut medel för att stötta de som har det sämre ställt i Umeå med omnejd. Genom ett samarbete med flera andra partners kan vi varje år dela ut medel till lokala och regionala organisationer som hjälper utsatta i samhället eller som jobbar i förebyggande syfte.

Läs mer på nisiu.se eller facebook.com/nisiu.se.