Entreprenader

År Nr Benämning Beställare Beskrivning
2015 300 Vinterväghållning Umeå Kommun Vinterväghållning Gata och GC
2018 278 Fjv Umeå Energi Umeå Energi Schakt och återställning för fjärrvärmekulvert
2018 276 Kronan 4 Afactus Fastighetsutveckling Grundläggning
2018 275 Swoosh Swoosh Grundläggning
2018 274 Kv Magne Selbergs/Diös Markarbeten för nytt hotell.
2018 273 Gnejsen Trygghetsboende Heimsdalen/Selbergs Markarbeten för trygghetsboende
2018 272 Flyttfågeln Selbergs Återställning av markytor efter fasadrenovering
2018 271 Kv Karet Umeå Kommun Färdigställning inkl. lekytor och planteringar
2018 270 Parkering Norrmejerier Norrmejerier Schakt och fyll för parkering
2018 269 Brf Vinterängen OBOS Markarbeten för grupphus på Moröbacke, Skellefteå
2018 268 Opto Norrmjöle, Norrbyn, Rovågern Umeå Energi Schakt, förläggning och installation av fiber
2018 267 Umestan Kontorshus 2 Lerstenen Umestan Markarbeten för nytt kontorshus
2018 266 Norrmejerier Ostlager Norrmejerier Markarbeten för nytt kyllager
2018 265 Sörmjöle 2:190 OBOS Vägar och VA för nytt tomtområde, 17 villatomter
2018 264 Björnen Sävar OBOS Markarbeten för radhus
2018 263 Glaset Norra OBOS markarbeten för radhus
2018 262 Div. Obos Sundsvall OBOS Markarbeten för nya bostadsprojekt
2018 261 Opto Piparböle Umeå Energi Schakt, förläggning och installation av fiber
2017 260 Tjälamark OBOS Mark Markarbeten för nytt bostadsområde
2017 259 Vargskinnet Selbergs AB Markarbeten för grundläggning av garage
2017 258 Umestan Parkering Lerstenen Schakt och beläggning av 1500 m2 väg- och parkeringsytor
2017 257 Läroverket 1, Östra Umeå Kommun/Rekab Markarbeten runt renovering av Fridhemsgymnasiet
2017 256 Lokstallet, Etapp 2 Myresjöhus Markarbeten för grupphus i Vännäsby
2017 255 Förskolan Rosendal Mården Umeå Kommun Markarbeten för ny förskola
2017 254 Hus 29 OF Bygg VLL/OF Bygg Markarbeten för ny byggnad vid NUS i samarbete OF och VLL
2017 253 Kv Snoken Selbergs Entreprenad Markarbeten för utbyggnad
2017 252 Stöcksjö Myresjöhus Myresjöhus 2 nya villaområden med ca 75 tomter
2017 251 Laxen 43 Selbergs Entreprenad Markarbeten för hyreshus
2017 250 Umeå Glas Umeå Glas Markarbeten för två industrihus
2017 249 Älvdansen Selbergs Entreprenad Markarbeten för hyreslägenheter

2017

248

Dragonen Skanska

Skanska

Markarbeten för hyreshus

2017

247

Opto Norrbyn

Umeå Energi AB

Schakt för optokanalisation

2016

245

Kontorslokaler Vakin Ön

Rekab

Markarbeten för nytt kontor

2016

244

Kv Nötskrikan

Rekab

Markarbeten för nya bostadsrätter

2016  243  Opto Rovågern  Umeå Energi AB  Schakt för optokanalisation 
2016  241  Lofoten 88  Obos Sverige AB  Mark, VA och grundläggning 
2016  240  Umedalen Brf Tallheden  Myresjöhus  Grundläggning för hus, markarbeten VA och vägar 
2016  239  Kv Mården  Selbergs Entreprenad AB  Markarbeten för hyreslägenheter 
2016  238 Kv Kärven & Logen  Selbergs Entreprenad AB  Markarbeten för hyreslägenheter 
2016  237  Grunder 2017-2019 Diverse  Grundläggning
2016  236  Kv Pysslingen  Slättö förvaltning AB  Markarbeten för hyreslägenheter 
2016 233 Korskyrkan OF Bygg  Nybyggnation av lägenheter och kyrkolokal 
2016  230  Umeå 5:2  OF Bygg  Markarbeten för ett hyreshus 
2016  222  BRF Glaset  Myresjöhus  Markarbeten för nytt bostadsrättsområde 
2016  221  Sextanten Myresjöhus  Grundläggning nya hus
2016  220  Äldreboende Hoppet 2  Umeå Kommun Markarbeten för ny förskola/äldreboende
2016 219 Prästbogården Selbergs Entreprenad AB Markarbeten vid renovering av prästgården
2016 216  Kv Kvarnen Vännäsby Myresjöhus  Markarbeten för grupphus i Vännäsby
2015 212 Glaset Myresjöhus Nytt tomtområde åt myresjöhus
2015 209 Hoppets förskola Umeå Kommun och Rekab Markarbeten för ny förskola
2015 205 Stöcksjö 39:1 Myresjöhus Ny väg för villaområde
2014 197 Grunder 2015 Diverse Grundläggning
2014 183 Kavaljeren Myresjöhus Markarbeten för bostadsrätter
2014 173 Umenet 2014-2018 Umenet Optokanalisationsarbeten
2010 118 Stöcksjö, Solviken Myresjöhus Nytt bostadsområde

Umeå Entreprenad AB

Post- & besöksadress
Umeå Entreprenad AB
Kontaktvägen 12
901 33 Umeå 

Faktureringsadress
Umeå Entreprenad AB
Kund-Id WER7701 
FE107
105 69 Stockholm

Kontakta oss

Telefon
090-142780

Epost 
info@umeaentreprenad.se

Personlig kontakt
Kontaktlista hittar ni här

Socialt

Dela vår sida snabbt och smidigt via sociala medier.