Entreprenader

År Nr Benämning Beställare Beskrivning
2015 300 Vinterväghållning Umeå Kommun Vinterväghållning Gata och GC
2018 261 Opto Piparböle Umeå Energi Schakt, förläggning och installation av fiber
2017 260 Tjälamark OBOS Mark Markarbeten för nytt bostadsområde
2017 259 Vargskinnet Selbergs AB Markarbeten för grundläggning av garage
2017 258 Umestan Parkering Lerstenen Schakt och beläggning av 1500 m2 väg- och parkeringsytor
2017 257 Läroverket 1, Östra Umeå Kommun/Rekab Markarbeten runt renovering av Fridhemsgymnasiet
2017 256 Lokstallet, Etapp 2 Myresjöhus Markarbeten för grupphus i Vännäsby
2017 255 Förskolan Rosendal Mården Umeå Kommun Markarbeten för ny förskola
2017 254 Hus 29 OF Bygg VLL/OF Bygg Markarbeten för ny byggnad vid NUS i samarbete OF och VLL
2017 253 Kv Snoken Selbergs Entreprenad Markarbeten för utbyggnad
2017 252 Stöcksjö Myresjöhus Myresjöhus 2 nya villaområden med ca 75 tomter
2017 251 Laxen 43 Selbergs Entreprenad Markarbeten för hyreshus
2017 250 Umeå Glas Umeå Glas Markarbeten för två industrihus
2017 249 Älvdansen Selbergs Entreprenad Markarbeten för hyreslägenheter

2017

248

Dragonen Skanska

Skanska

Markarbeten för hyreshus

2017

247

Opto Norrbyn

Umeå Energi AB

Schakt för optokanalisation

2016

245

Kontorslokaler Vakin Ön

Rekab

Markarbeten för nytt kontor

2016

244

Kv Nötskrikan

Rekab

Markarbeten för nya bostadsrätter

2016  243  Opto Rovågern  Umeå Energi AB  Schakt för optokanalisation 
2016  242  Opto Bjurholm 2017  Bjurholms Kommun  Schakt för optokanalisation 
2016  241  Lofoten 88  Obos Sverige AB  Mark, VA och grundläggning 
2016  240  Umedalen Brf Tallheden  Myresjöhus  Grundläggning för hus, markarbeten VA och vägar 
2016  239  Kv Mården  Selbergs Entreprenad AB  Markarbeten för hyreslägenheter 
2016  238 Kv Kärven & Logen  Selbergs Entreprenad AB  Markarbeten för hyreslägenheter 
2016  237  Grunder 2017-2019 Diverse  Grundläggning
2016  236  Kv Pysslingen  Slättö förvaltning AB  Markarbeten för hyreslägenheter 
2016  235  Specma  Kennet Söderholm  Urschaktning, ny överbyggnad och asfalt på bef. yta 
2016 234  Lumaf  Lumaf  Diverse markarbeten 
2016 233 Korskyrkan OF Bygg  Nybyggnation av lägenheter och kyrkolokal 
2016  232  Snickaren  UE Fastigheter AB  Nyproduktion av 2 2plans flerfamiljshus
2016 231  BRF Piruetten  Myresjöhus  Grunder och VA för radhus 
2016  230  Umeå 5:2  OF Bygg  Markarbeten för ett hyreshus 
2016  223  LE Maskin industrihus  UE Fastigheter AB Grundläggning för industrihus 
2016  222  BRF Glaset  Myresjöhus  Markarbeten för nytt bostadsrättsområde 
2016  221  Sextanten Myresjöhus  Grundläggning nya hus
2016  220  Äldreboende Hoppet 2  Umeå Kommun Markarbeten för ny förskola/äldreboende
2016 219 Prästbogården Selbergs Entreprenad AB Markarbeten vid renovering av prästgården
2016 218 Ålidhemsskolan Umeå Kommun Markanläggningar vid renovering av skolan
2016 217  Kv Rosen 4 hus  Myresjöhus Nyproduktion för 4 villor
2016 216  Kv Kvarnen Vännäsby Myresjöhus  Markarbeten för grupphus i Vännäsby
2016 213 Näcken Afactus Fastighetsutveckling Markarbeten för bostadsrättslägenheter
2015 212 Glaset Myresjöhus Nytt tomtområde åt myresjöhus
2015 210 Jättegrytan Afactus Fastighetsutveckling Markarbeten för radhus
2015 209 Hoppets förskola Umeå Kommun och Rekab Markarbeten för ny förskola
2015 207 Kv Lyckoslanten Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för hyreshus
2015 205 Stöcksjö 39:1 Myresjöhus Ny väg för villaområde
2015 204 Brf Operan Myresjöhus Markarbeten för nytt husområde
2015 203 Älgvägen Rekab Markarbete för ny förskola
2015 202 Förskola Campus Peab Markarbete för ny förskola
2015 201 Laboratorn 2 OF Bygg Markarbeten för nytt kvinnohus
2015 200 Trandansen Riksbyggen Ombyggnation parkeringar
2015 199 Jungfrun 2 Myresjöhus Bostadsområde
2015 198 Sanda Förskola OF Bygg Ombyggnad, nybyggnad, ny utemiljö
2014 197 Grunder 2015 Diverse Grundläggning
2015 196 Kontorshus Umestan Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för nytt kontorshus på Umestan
2015 195 Kv Källan Myresjöhus Markarbeten för radhus
2014 193 Tomtebo 8 hus Myresjöhus Markarbeten för 8 hus inom kv Sjörået
2014 192 Sjörået 1 Peab Peab Markarbeten för 110 lägenheter
2014 191 Ljumviken 2015 Myresjöhus Markarbeten för 17 hus
2014 190 Jungfrun Myresjöhus Markarbeten för grupphusexploatering
2014 189 Älvringen OF Bygg Markarbeten för hyreshus
2014 188 Daghem  OF OF Bygg Markarbeten vid dagisrenoveringar
2014 187 Opto Lycksele2 Lycksele Kommun Optokanalisationsarbeten
2014 185 Trygghetsboende Fridhem Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för nytt trygghetsboende
2014 183 Kavaljeren Myresjöhus Markarbeten för bostadsrätter
2014 182 Vallmon 9 Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för 10 villor
2014 180 Fiskaren Myresjöhus Markarbeten för bostadshus
2014 178 Fjv Umeå Energi 2014-2018 Umeå Energi Repavtal fjärrvärme
2014 176 Moduler Umeå Kommun Umeå Kommun Grundläggning för paviljonger
2014 173 Umenet 2014-2018 Umenet Optokanalisationsarbeten
2013 168 Slöjan Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för lägenheter
2013 167 Jongärdan Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för lägenheter
2010 118 Stöcksjö, Solviken Myresjöhus Nytt bostadsområde
2010 115 Operan, etapp 2 Myresjöhus Nytt bostadsområde

Umeå Entreprenad AB

Post- & besöksadress
Umeå Entreprenad AB
Kontaktvägen 12
901 33 Umeå 

Faktureringsadress
Umeå Entreprenad AB
Kund-Id WER7701 
FE107
105 69 Stockholm

Kontakta oss

Telefon
090-142780
Fax
090-142781
Epost 
info@umeaentreprenad.se

Personlig kontakt
Kontaktlista hittar ni här

Socialt

Dela vår sida snabbt och smidigt via sociala medier.