Referensprojekt

År Nr Benämning Beställare Beskrivning
2016 242 Opto Bjurholm 2017 Bjurholms Komun Schakt för optokanalisation
2016 235 Specma Kennet Söderholm Urschaktning, ny överbyggnad och asfalt på bef. yta
2016 234 Lumaf Lumaf Diverse markarbeten
2016 232 Snickaren UE Fastigheter i Umeå AB Nybyggnation av 2 tvåplans flerfamiljshus
2016 231 Brf Piruetten Myresjöhus Grunder och VA för radhus
2016 223 LE Maskin industrihus UE Fastigheter i Umeå AB Grundläggning för industrihus
2016 218 Ålidhemsskolan Umeå Kommun Markanläggningar vid renovering av skolan
2016 217 Kv rosen 4 hus Myresjöhus Nyproduktion för 4 villor
2016 214 Singeln Eltjänst Markarbeten för ny butikslokal
2016 213 Näcken Afactus Fastighetsutv. AB Markarbeten för bostadsrättslägenheter
2015 211 Häggströms Modehus Lögdeå Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för ny konceptbutik
2015 210 Jättegrytan Afactus Fastighetsutv. AB Markarbeten för radhus
2015 207 Kv Lyckoslanten Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för hyreshus
2015 206 Stöcke 12:36 Erik Bäckström Ny väg för villaområde
2015 204 Brf Operan Myresjöhus Markarbeten för nytt husområde
2015 203 Älgvägen Rekab Markarbete för ny förskola
2015 202 Förskola Campus Peab Markarbete för ny förskola
2015 201 Laboratorn 2 OF Bygg Markarbeten för nytt kvinnohus
2015 200 Trandansen Riksbyggen Ombyggnation parkeringar
2015 199 Jungfrun 2 Myresjöhus Bostadsområde
2015 198 Sanda Förskola OF Bygg Ombyggnad, nybyggnad, ny utemiljö
2015 196 Kontorshus Umestan Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för nytt kontorshus på Umestan
2015 195 Kv Källan Myresjöhus Markarbeten för radhus
2014 194  P-hus Nanna  Skanska  Markarbeten för utbyggnad av P-huset Nanna 
2014 193 Tomtebo 8 hus Myresjöhus Markarbeten för 8 hus inom kv Sjörået
2014 192 Sjörået 1 Peab Peab Markarbeten för 110 lägenheter
2014 191 Ljumviken 2015 Myresjöhus Markarbeten för 17 hus
2014 190 Jungfrun Myresjöhus Markarbeten för grupphusexploatering
2014 189 Älvringen OF Bygg Markarbeten för hyreshus
2014 188 Daghem OF OF Bygg Markarbeten vid dagisrenoveringar
2014 187 Opto Lycksele 2 Lycksele Kommun Optokanalisationsarbeten
2014  186  Vindkraft Juktan  Kanonaden Entreprenad AB  Markarbeten och vägar för ny vindkraftpark 
2014 185 Trygghetsboende Fridhem Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för nytt trygghetsboende
2014 184 Mimer Elite Hotels Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för att bygga om skola till hotell
2014 182 Vallmon 9 Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för bostadsrätter
2014 181 Kv. Älvtået OF Bygg Markarbeten 10 radhus
2014 180 Fiskaren Myresjöhus Markarbeten för bostadshus
2014 179 Ostförädling mejeriet Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för nytt ostlager
2014 178 Fjv Umeå Energi 2014-2018 Umeå Energi Repavtal fjärrvärme
2014 177 Hovrätten Rekab Utbyggnad Hovrätten Umeå
2014 176 Moduler Umeå Kommun Umeå Kommun Grundläggning för paviljonger
2014 175 Kv Melonen OF Bygg Markarbeten totalrenovering
2014  174  Arsenalgatan  Umeå Kommun  Ombyggnad gata 
2014 172 Infart Umestan Lerstenen Umestan Ombyggnad av infarten till Umestan
2014 171 Stöcksjö strand Rune och Ulla-Britt Wallgren Nybyggnad av gata för bostadsområde
2013  170  Brf Sjörået  Peab  Markarbeten för bostadsrätter 
2013 169 N. Ersmarksgatan 26-30 Riksbyggen VA, dränering och parkering
2013 168 Slöjan Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för lägenheter
2013 167 Jongärdan Selbergs Entreprenad AB Markarbeten för lägenheter
2013 166 Umeå Badhus Rekab Markarbeten för badhus
2013 165 Baletten Etapp 2 Myresjöhus Markarbeten för nytt bostadsområde
2013  164  Opto Lycksele  Lycksele kommun Fiberkanalisation Lycksele - Örträsk
2013 163 Ersboda Torg OF Bygg Markarbeten för äldreboende
2013 162 Obbola Skola OF Bygg Markarbeten för skolpaviljong
2013 161 Aspgärdan UE Fastighet Nybyggnation radhus
2013 160 Ankomsthall Umeå Airport Briell Bygg Markarbeten för ny ankomsthall
2013 159 Tegsgården Rekab Markarbeten förskola
2013 158 Äventyrslekpark Umeå Kommun Ny äventyrslekpark på Ersboda
2013 157 Grunder 2013 Diverse Grundläggning
2012 156 Brandgarage Flyget Rekab Markarbeten för nytt brandgarage
2012 155 Operetten Radhus Myresjöhus Markarbeten nytt bostadsområde
2012 154 Kv Stigbygeln Rekab Markarbete utbyggnad polishuset
2012 153 Svävarhangar Lantmännen bygglant Markarbete för svävarhangar
2012 152 Opto Norrmjöle Umeå Energi AB Optokanalisation
2012 151 Porche Center Bilfrakt.se Markarbete för bilhall
2012 150 Västerbottens Museum Peab Mark- & grundarbete för utbyggnad
2012 149 Gvab Rödbergsmyran fastigheter Markarbete för industrihus
2012 148 Brf Kylen Brf Kylen Ombyggnad av parkeringar
2012 147 Linnaeusväg, Umeå Akademiskahus Schakt för ny vattenledning
2012 146 Kungsgatan Umeå Kommun Byte VA samt ny gata
2012 145 Algpilot Dåva Processum Dammar för rening av rökgaser
2012 144 Förtätning Snickaren 8 UE Fastigheter Nybyggnation
2011 142 Fyren Täfteå Rekab Markarbeten för nytt daghem
2011 140 Posten flyget Peab Ny carport och parkering
2011 139 Stöcksjö skola Rekab Markarbeten för ny skola
2011 137 Kv Lejonet Myresjöhus Markarbeten för nytt bostadsområde
2011 136 Kv Säven Peab Markarbeten för 6 styckehus
2011 134 Kv Lyktan Peab Markarbete för hyreshus
2011 133 UmeNet 2011-2013 Umenet Optokanalisationsarbeten
2011 132 Familjehuset Rekab Markarbete för nytt affärshus
2011 131 Etapp 48 Berghem Umeå energi Förnyelse fjärrvärme
2011 130 Ica Röbäck Skanska Grundläggning
2011 129 Hagmarksv-Stenmarksv Umeå Kommun / Umeva Byte VA ledning, Gata
2011 128 Fjv rep/underhåll Umeå Energi Umeå Energi Repavtal fjärrvärme
2011  126  Grund Umekan  Umekan  Mark, grund, industritomt 
2011 125 Schablonen 4 Grumor Mark, grund, industritomt
2011 123 Bjännberg Umeva Reningsverk, släntförstärkning
2011  122  Tågmästaren  Afactus Fastighetsutv. AB  7 st radhus 
2011 121 Bo Klok, Umedalen Skanska Mark, grund 15 st radhus
2011 120 Baletten, HSB Myresjöhus 7 st radhus mark och grund
2010 119 Spårvägen, Relining Umeva Förnyelse vattenledning
2010 117 Skatboet Umeva, Skatboets samfällighet Dränering, nya carportar, nya ledningar
2010 116 Lomsjön, Övik Styrud, Miva Vatten & avlopp 3 km
2010 115 Operan, Etapp 2 Myresjöhus Nytt bostadsområde
2010 114 OKQ8 Elementet 6 OK, Q8 Ny dieselstation
2010 113 Skönsmon Sundsvall Myresjöhus Nytt bostadsområde
2010 112 Östermalmsskolan Peab Markarbeten
2010 111 Net On Net Lagershop i Umeå AB Ny NetonNet lagershop
2010 110 Garage Mätaren 12 UE Nytt garage 800 m2
2010 109 Drevet 4 Expanderum fastigheter AB Nytt industrihus, markarbeten
2010 107 Isringhausen Isringhausen Grund för industri
2010 106 Umåker Nymans Bygg Grundplatta för stall
2010 105 Fysikhuset Rekab Markarbeten
2010 103 Fjärrvärme Fältgatan Umeå Energi Byte FV-ledningar
2010 102 Ödlan Nolaskogsbygg Dränering och markarbete
2010  101  Snöröjning fastighet 2010-2013  Umeå Kommun Maskintjänster
2010  100  Vinterväghålln. Gata 2010-2013  Umeå Kommun  Vinterväghållning
2010 98 Opto kommun 2010 Umeå Kommun Optokanalisation
2010 89 Jakobsgränd Hans Lundgren Finplanering
2010 88 Stena Stena Urgrävning, beläggning
2010 87 Fjärrvärme Armbågakroken Umeå Energi Utbyte, fv-ledningar
2010 86 Graniten Umeå Energi Kylanläggning
2010 85 Holmsundsvägen etapp 2 Umeå Kommun Ombyggnad infart Holmsund
2010 84 Osten internkulvert    
2010 83 Dragonskolan Rekab Grundläggning mm
2010 82 UERC, campus Rekab Grundläggning, färdigställning
2010 81 Djupviken Piteå Myresjömark Va, gata nytt bostadsområde
2010 80 Järven Skanska Grundläggning, färdigställning
2009 79 Tamro OF Bygg Grundläggning, färdigställning
2010 78 Kv Kullen Nordmaling OF Bygg Grundläggning, färdigställning
2010 77 Myresjöhus 2010 Myresjöhus Grundläggning
2010 75 Vattenledning Stöcke Umeva Ny vattenledning
2009 74 Svartbäcksvägen Övik Miva Byte vattenledningar
2009 73 Elementet 6 Kabelvägen fastigheter Industrihus
2009 72 Bioswede Bioswed Maskintjänster
2009 71 Sörmjöle 1:62 UE Fritidshus
2009 69 Väg & vattenledning Norrmjöle Team Öhman & Katarina Aghester Vattenledning samt grusväg för två nya tomtområden i golfbyn
2009 68 Vattenledning Överboda Umeva Ny vattenledning
2009 67 Biltema Buffin Real Estate Markarbeten för nytt varuhus
2008 66 Vindkraft Hörnefors, Etapp 2 Umeå Energi Vindkraftverk, vägar, grundläggning
2008 65 Opto kommun Umeå Kommun Opto kanalisation
2009 65 Opto kommun Umeå Kommun Fiberkanalisation mellan norrfors och brattby
2008 64 Vindkraft Sikeå, Etapp 2 Stefan Widen Vägar, grundläggning vindkraftverk
2009 63 Godsvägen NLC Park Umeå Kommun-Energi/Umeva Va ny industrigata
2008 62 Bjurholm Opto Bjurholms kommun Kanalisationsarbeten
2008 61 DSV DSV Sverige AB Planer och grundläggning för ny terminal på godsbangården i Umeå
2008 60 Maskinavtal Umeå Kommun Umeå Kommun Plogning, sandning och maskintjänster i Umeå Kommun
2008 59 Fjärrvärme Yttertavle Umeå Energi AB Fjärrvärmekulvert
2008 58 Vindkraftverk Stefan Widén AB Markarbeten för vindkraftverk
2008 57 Rödäng Umeva Vattenledning
2008 55 Baletten, etapp 5 Myresjöhus Va, gata nytt bostadsområde
2008 54 Bullmark Umeå Kommun Ombyggnad av gata och ledningar
2008 53 Ljumviken, Holmsund Myresjöhus Va, gata nytt bostadsområde
2008 52 Umenet Umenet Optokanalisationsarbeten
2008 51 Isringhausen Isringhausen Grundarbeten för industrihus
2008 50 Sjörået Myresjöhus Nytt grupphusområde
2008 49 GE Healthcare GE/OF Bygg Väg för ny godshantering
2008 48 Östra Kyrkogatan Etapp 2 Umeå Kommun Ombyggnad av gata och ledningar
2008 47 Laxen Peab Sverige AB Mark- och grundarbeten för nytt industrihus på Östteg
2008 46 Umedalen grunder etapp 4 Myresjöhus Grunder för styckehus
2008 45 Nydalaviken, Kv Sägnen Myresjöhus Mark- och grundarbeten för rad- och parhus på Tomtebo
2007 44 Kv Snickaren Eget Förtätning på Dragongatan i centrala Umeå
2008 43 Umedalen etapp 4 Myresjöhus Gator och ledningar för radhus och villaområde längs Teaterallén
2007 42 Jobmeal, Kardanen 16 Laxus AB Mark- och grundarbeten för nytt industrihus på Östteg
2007 41 Kv Jättegrytan Tomtebo Myresjöhus Mark- och grundarbeten för 8st parhus på Tomtebo
2007 40 Östermalmsgatan VA Umeva Omdragning av den kulverterade Djupbäcken för plats för nytt resecentrum
2007 39 Hemavan Kv Adolf Eget Markarbeten för 4 st huskroppar längs Kungsvägen, innehållande 14 lägenheter
2007 38 Hus 27 GE1 OF Bygg Schakt och grundläggning för Hus 27, ca 6000m2 med dubbla källarvåningar
2007 37 Degernäs Umeva Vattenledning
2007 36 Yttersjö Klubben Umeva & Myresjöhus Nytt område i Yttersjö med ca 20 tomter
2007 35 Myresjöhus grunder o div Myresjöhus Ramavtal gällande grunder styckehus
2007 34 Slakteriet, Teg Företagsparken Teg Ombyggnad av källare
2006 34 Slakteriet    
2007 33 Videörten, Umedalen Egen regi Radhusområde på totalentreprenad
2007 32 Höglandssjön, Ö-vik Myresjöhus Exploatering av nytt villaområde på totalentreprenad
2007 31 Care, Västerslätt Contractor Bygg Nytt industrihus på totalentreprenad
2006 30 Lövösundet, Holmsund, Blåbärsbacken Myresjöhus Radhusområde på totalentreprenad
2006 29 Dåva 2007-2010 Umeå Energi mfl Div markarbeten
2006 28 Mariestrand, Kv Sångfågeln Mariestrandsbyggarna Markjobb för 200 lägenheter
2006 28 Kv Sångfågeln, Mariestrand Mariestrandsbyggarna Nytt hyreshusområde på totalentreprenad
2006 27 Täfteåvägen NCC Roads Upprustning av täfteåvägen
2006 26 Kv Bunken, Törelvägen Myresjöhus Radhusområde på totalentreprenad
2006 25 Kv Kyrkoherden OF Bygg Radhusområde på totalentreprenad
2006 24 Petrus Leastadius väg Akademiska Hus Ny väg
2006 23 Skravelsjö Lind Myresjöhus Exploatering av nytt villaområde på totalentreprenad
2007 22 Tegs sjukhem Rekab Tillbyggnad av två flyglar på generalentreprenad
2007 21 Vittergumman, Tomtebo Peab Sverige AB Hyreshus på totalentreprenad
2007 21 Vittergubben 2, Tomtebo Myresjöhus Radhusområde på totalentreprenad
2006 20 E4:4.1 Huvudvattenledning Banverket Omdragning av vattenledning
2006 19 Älgkon OF Hyreshus
2005 18 Dåva 2005 Umeå Energi Planbyggnad
2005 17 Etapp 113 Holmsund Umeå Energi Utbyggnad och ombyggnad av fjärrvärme, VA, Gata och opto
2005 16 Kv Ängsrutan, Umedalen Myresjöhus Radhusområde på totalentreprenad
2005 14 Fjärrkyla Mariedal Umeå Energi Fjärrkyla
2005 13 E7351 Huvudvattenledning Botniabanan Utbyte av vattenledning
2006 12 Lyktgubben, Tomtebo Myresjöhus Radhusområde på totalentreprenad
2005 11 Regementsgatan Umeva Utbyggnad och ombyggnad av fjärrvärme, VA, Gata och opto
2005 9 Sälen Myresjöhus Radhusområde
2005 8 Skogsbrynet, Haga Umeå Energi Utbyggnad och ombyggnad av fjärrvärme, VA, Gata och opto
2005 7 Nipvägen, Teg Umeå Energi Utbyggnad och ombyggnad av fjärrvärme, VA, Gata och opto
2005 6 Villa Sörmjöle Egen regi Nybyggnad av villa
2004 5 Gasåtervinning Dåva Umeva Gasåtervinning på soptipp
2004 4 Kv Styvmorsviolen Myresjöhus Radhusområde
2004 3 Dikning Dåva Umeå Energi Dikning
2004 2 Kv Plogen Peab Grundläggning garage

Umeå Entreprenad AB

Post- & besöksadress
Umeå Entreprenad AB
Kontaktvägen 12
901 33 Umeå 

Faktureringsadress
Umeå Entreprenad AB
Kund-Id WER7701 
FE107
105 69 Stockholm

Kontakta oss

Telefon
090-142780

Epost 
info@umeaentreprenad.se

Personlig kontakt
Kontaktlista hittar ni här

Socialt

Dela vår sida snabbt och smidigt via sociala medier.