UMEÅ ENTREPRENAD AB

Är ett lokalt mark- och anläggningsföretag som startades 2004 av Peter Gustavsson och Andreas Hellgren. Huvudkontoret ligger på Västerslätt i Umeå och basen för verksamheten är att utföra entreprenader på uppdrag av offentliga beställare, de stora byggentreprenörerna samt totalentreprenader i samarbete med Myresjöhus/Obos. I den starka konjunkturen har företaget vuxit kraftigt och har i dag ett 60-tal heltidsanställda bestående av tjänstemän, markarbetare och maskinförare. 2017 omsattes
132 miljoner på entreprenader.

Vi ser helhetsengagemang som vår största styrka och att alltid bevaka slutkundens intresse och därmed skapa en vinn-vinn situation i alla led i byggprocessen är en ledstjärna för oss. Att utföra uppdrag i förtroendefullt samarbete där affärsmannaskap, arbetsglädje och yrkesstolthet är de starkaste grundstenarna är det vi gör bäst.

Personalen är vår största tillgång och vi strävar efter att alltid se till den enskilda individens behov och önskemål. Anställningstrygghet, engagemang och tillhörighet är några av de saker vi strävar efter. I våra systerbolag utvecklar vi egna projekt och genom dessa projekt kan vi jämna ut det traditionella årstidsberoendet och få en stabil verksamhet året runt.
 

UE FASTIGHETER I UMEÅ AB

Är ett systerbolag till Umeå Entreprenad AB som har som inriktning att köpa, förädla och sälja fastigheter.
För närvarande pågår projekt på Teg, Västerslätt och i Centrala Umeå.
 

UMEÅ ENTREPRENAD MASKIN AB

Är ett helägt dotterbolag till Umeå Entreprenad AB som står för maskinparken.
 

UMEÅ MAKADAM AB

Dotterbolag som ägs tillsammans med Kaj Johanssons Åkeri AB vars verksamhet består av en bergtäkt, strategiskt placerad 18 km söder om Umeå.

 

 

 

 

 

Umeå Entreprenad AB

Post- & besöksadress
Umeå Entreprenad AB
Kontaktvägen 12
901 33 Umeå 

Faktureringsadress
Umeå Entreprenad AB
Kund-Id WER7701 
FE107
105 69 Stockholm

Kontakta oss

Telefon
090-142780

Epost 
info@umeaentreprenad.se

Personlig kontakt
Kontaktlista hittar ni här

Socialt

Dela vår sida snabbt och smidigt via sociala medier.