Om Umeå Entreprenad

Är ett lokalt mark- och anläggningsföretag som startades 2004 av Peter Gustavsson och Andreas Hellgren. Huvudkontoret ligger på Västerslätt i Umeå och basen för verksamheten är totalentreprenader åt de stora byggentreprenörerna och offentliga beställare. I den starka konjunkturen har företaget vuxit kraftigt och har i dag ett 60-tal heltidsanställda bestående av tjänstemän, markarbetare och maskinförare. 2018 omsattes 149 miljoner på entreprenader.

Vi ser helhetsengagemang som vår största styrka och att alltid bevaka slutkundens intresse och därmed skapa en vinn-vinn situation i alla led i byggprocessen är en ledstjärna för oss. Att utföra uppdrag i förtroendefullt samarbete där affärsmannaskap, arbetsglädje och yrkesstolthet är de starkaste grundstenarna är det vi gör bäst.

Personalen är vår största tillgång och vi strävar efter att alltid se till den enskilda individens behov och önskemål. Anställningstrygghet, engagemang och tillhörighet är några av de saker vi strävar efter. I våra systerbolag utvecklar vi egna projekt och genom dessa projekt kan vi jämna ut det traditionella årstidsberoendet och få en stabil verksamhet året runt.

UE FASTIGHETER I UMEÅ AB

Är ett systerbolag till Umeå Entreprenad AB som har som inriktning att köpa, förädla och sälja fastigheter.
För närvarande pågår projekt på Teg, Västerslätt och i Centrala Umeå.

UMEÅ ENTREPRENAD MASKIN AB

Är ett helägt dotterbolag till Umeå Entreprenad AB som står för maskinparken.

UMEÅ MAKADAM AB

Dotterbolag som ägs tillsammans med Kaj Johanssons Åkeri AB vars verksamhet består av en bergtäkt, strategiskt placerad 18 km söder om Umeå.