Om Umeå Entreprenad

Vi är ett lokalt mark- och anläggningsföretag som startades 2004 av Peter Gustavsson och Andreas Hellgren. Huvudkontoret ligger på Västerslätt i Umeå och basen för vår verksamhet är totalentreprenader åt de stora byggentreprenörerna och offentliga beställare. Som ett resultat av den starka konjunkturen har företaget vuxit kraftigt och vi har idag ett 60-tal heltidsanställda bestående av tjänstemän, markarbetare och maskinförare. Under 2020 omsattes ca 125 miljoner på entreprenader.

Vi ser helhetsengagemang som vår största styrka och att alltid bevaka slutkundens intresse och därmed skapa en vinn-vinn situation i alla led i byggprocessen är en ledstjärna för oss. Att utföra uppdrag i förtroendefullt samarbete, där affärsmannaskap, arbetsglädje och yrkesstolthet är de starkaste grundstenarna, är det vi gör bäst.

Personalen är vår största tillgång och vi strävar efter att alltid se till den enskilda individens behov och önskemål. Anställningstrygghet, engagemang och tillhörighet är några av de saker vi strävar efter. Då vi utvecklar egna projekt i våra systerbolag kan vi jämna ut det traditionella årstidsberoendet och få en stabil verksamhet året runt

UMEÅ ENTREPRENAD MASKIN AB

Är ett helägt dotterbolag till Umeå Entreprenad AB som står för maskinparken.

UMEÅ MAKADAM AB

Är ett dotterbolag som ägs tillsammans med Kaj Johanssons Åkeri AB. Verksamheten består av en bergtäkt som är strategiskt placerad 18 km söder om Umeå.