Våra tjänster

Vi ser helhetsengagemang som vår största styrka och att alltid bevaka slutkundens intresse. Att utföra uppdrag i förtroendefullt samarbete där affärsmannaskap, arbetsglädje och yrkesstolthet är de starkaste grundstenarna.

Mark- och anläggningsarbeten

Vi utför Mark- och anläggningsarbeten såsom :

  • VA-arbeten Vi utför alla typer av VA-arbeten oavsett om det är nybyggnation eller reparation/ombyggnation.
  • Grundläggningar Vi gör allt från villagrunder till större grunder för industri- och hallbyggnader
  • Gator och vägar Vi bygger gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsytor.
  • Finplaneringar, lekplatser och utemiljöer  Vi hjälper till med allt från projektering till nysådd av grönytor, rullgräs, plattläggningar, murar, dammar, planteringar, montering av lekutrustning m.m.

Exploateringar av bostads- och industriområden

Vi bygger vägar, VA, grundläggningar etc för hela bostads- och industriområden i totalentreprenad.

Skötsel av utemiljöer

Vi har en egen trädgårdsavdelning som är utbildade att ta hand om grönytor och växter. Vi erbjuder både punktinsatser och mer omfattande kontrakt gällande skötsel av utemiljöer.

Fjärrvärme/-kyla

Vi utför schakt och förläggning av både fjärrvärme och fjärrkyla samt även reparation och service av befintliga anläggningar.

Bredbandsgrävning

Vi utför schakt och förläggning av bredband. Vi använder så små maskiner som möjligt för att göra liten skada när vi går in i trädgårdar.

Maskintjänster

Vi har en egen maskinpark med grävmaskiner i storlekar från 1 ton upp till 55 ton samt även hjullastare i olika storlekar

Försäljning av grus

Tillsammans med Kaj Johanssons Åkeri AB äger vi en bergtäkt strategiskt placerad 18 km söder om Umeå kan vi erbjuda dig grus i olika fraktioner.