Markarbeten för nytt bostadsrättsområde åt Myresjöhus. Vi grundlägger för 16 lägenheter i fyra huskroppar. Till detta gör vi också ny VA, vägar, utemiljöer med lekplatser.