Markarbeten runt renovering av gymnasieskola åt Umeå Kommun i samarbete med Rekab. Vi dränerar om och drar nytt VA och gör en helt ny utemiljö.